Doradztwo

 • Przygotowanie i skompletowanie dokumentacji, a następnie jej nadzorowanie

 • Pomagamy w formalnościach z Urzędem Dozoru Technicznego

 • Doradzimy jak zrobić by projekt i instalacja przebiegała zgodnie z wymaganiami formalno-prawnymi


Projektowanie

 • Przygotowujemy projekty konstrukcji wsporczych i projekty budowlane


 • Przeprowadzamy cały proces instalacji suwnic, żurawi oraz manipulatorów

 • Montujemy konstrukcje wsporcze, UTB oraz ramy ssawkowe

 • Zapewniamy szybką instalację, znamy specyfikę pracy w firmach produkujących szkło, stawiamy na bezpieczeństwo

Instalacja


 • Po zakończonej instalacji dostają Państwo poświadczenie prawidłowości montażu i przeprowadzonych prób oraz poświadczenie prawidłowości wykonania części konstrukcyjno-budowlanej obiektu związanej z UTB

Dokumentacja


 • Przygotowujemy urządzenie i dokumentację do badań wykonanych przez UDT: badań odbiorczych, okresowych, doraźnych eksploatacyjnych oraz doraźnych kontrolnych

 • Nasi pracownicy posiadają kwalifikacje zarówno do konserwacji jak i obsługi

Odbiór


 • Szkolimy w zakresie z obsługi urządzeń po procesie montażu

Szkolenie


Przeglądy okresowe

 • Nasi wykwalifikowani pracownicy posiadają uprawnienia UDT do konserwacji suwnic i żurawi

 • Przeprowadzamy przeglądy wraz z próbami sprawdzającymi urządzenie i prawidłowościami obsługi, zakończone wystawieniem szczegółowego raportu o stanie urządzenia


 • Przygotowujemy projekt, zajmujemy się jego uzgodnieniem z UDT, przeprowadzamy modernizację

Modernizacja