Sprzedaż:

Michał Siergiejewicz tel. + 48 609 877 465
m.siergiejewicz@mcdiam.com.pl

Tomasz Świątkowski tel. + 48 693 451 606
t.swiatkowski@mcdiam.com.pl

Lucjan Broncel tel. + 48 885 141 010
l.broncel@mcdiam.com.pl

Serwis:

Robert Wasilewicz tel. + 48 691 513 565 r.wasilewicz@mcdiam.com.pl

MC DIAM sp. z o.o.
Al. Lotników 12, 02-668 Warszawa


NIP: 5260203429, REGON: 011013936
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XVI Wydział Gospodarczy KRS nr 0000112855, Kapitał zakładowy: 1.200.000 zł

www.mcdiam.com.pl